Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

in-flagranti
2196 46eb 500
Reposted fromFlau Flau viakateistrue kateistrue

November 08 2018

in-flagranti
1364 b5e3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera

November 03 2018

November 02 2018

1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaiindependentt iindependentt
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viasouporn souporn

October 31 2018

in-flagranti
in-flagranti

October 29 2018

in-flagranti
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake

October 28 2018

in-flagranti
6055 056c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
in-flagranti
in-flagranti

October 27 2018

in-flagranti
2634 a576
in-flagranti
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacalvados calvados
in-flagranti
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viawolalabym wolalabym
in-flagranti
2330 246a
Reposted from4777727772 4777727772 viadeepestMq deepestMq
in-flagranti
2632 2694
Reposted from4777727772 4777727772 viadeepestMq deepestMq
in-flagranti
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaszydera szydera
in-flagranti
in-flagranti
2176 7263
Reposted fromkrzysk krzysk viasouporn souporn

October 23 2018

in-flagranti
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl