Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

6285 659f
in-flagranti
9180 7585 500
in-flagranti
4858 7276
Reposted fromEtnigos Etnigos viasouporn souporn

March 30 2019

in-flagranti
9176 0893
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
in-flagranti
Zawsze pamiętaj, że czyny przemawiają głośniej niż słowa.
— Demi Lovato
in-flagranti
9084 6a6a
Reposted fromsavatage savatage viafapx fapx

March 29 2019

2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viacotarsky cotarsky
in-flagranti
4526 0fcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 25 2019

in-flagranti
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaonlythebrave onlythebrave
in-flagranti
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
in-flagranti
4858 7276
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeepestMq deepestMq
3733 286a
Reposted fromtoudii73 toudii73 viadeepestMq deepestMq

March 11 2019

in-flagranti
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki

March 10 2019

in-flagranti
6507 04f9 500

March 04 2019

in-flagranti
7956 f3b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 01 2019

in-flagranti
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viadeepestMq deepestMq

February 22 2019

in-flagranti
8543 5b8e
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaMagoryan Magoryan

February 21 2019

in-flagranti
1770 79ad
Reposted fromsavatage savatage viayuhu yuhu

February 20 2019

in-flagranti
in-flagranti

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.


— Stephen King – Doktor Sen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl