Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

in-flagranti
3475 f964 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek
in-flagranti
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei viaendlesslove16 endlesslove16
in-flagranti
9468 e757 500
Reposted from1911 1911

February 15 2019

in-flagranti
8183 97f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
in-flagranti

February 14 2019

in-flagranti
Nauczyłeś mnie, że miłość nie polega na słowach. To konkretne działania. Okazywałeś mi swoją miłość tym, jak na mnie patrzysz, jak mnie traktujesz (...).
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa

February 11 2019

in-flagranti
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viacichutko cichutko
in-flagranti
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaataga ataga
in-flagranti
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacichutko cichutko
in-flagranti
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 vianotsosaint notsosaint

February 09 2019

in-flagranti
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viamielle mielle

February 05 2019

in-flagranti
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
in-flagranti
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viapodkreslajmnie podkreslajmnie

February 03 2019

in-flagranti
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajarlaxle jarlaxle
in-flagranti
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki

February 01 2019

in-flagranti
0255 773e 500
Reposted fromRowena Rowena viapati2k6 pati2k6
in-flagranti
in-flagranti
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód

January 30 2019

in-flagranti

January 29 2019

in-flagranti

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl