Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

in-flagranti
0199 8c39 500
in-flagranti
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
in-flagranti
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

July 02 2017

in-flagranti
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa

July 01 2017

in-flagranti
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

June 20 2017

in-flagranti
9404 b492
Reposted fromamatore amatore vialittlefool littlefool

July 03 2017

in-flagranti
0199 8c39 500
in-flagranti
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
in-flagranti
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

July 02 2017

in-flagranti
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa

July 01 2017

in-flagranti
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

June 20 2017

in-flagranti

July 03 2017

in-flagranti
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
in-flagranti
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

July 02 2017

in-flagranti
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa

July 01 2017

in-flagranti
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl