Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

in-flagranti
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
in-flagranti

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
in-flagranti
7349 def8 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
in-flagranti
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
in-flagranti
Niektórzy po prostu są na chwilę. Może i najważniejszą w życiu. Może tą jedyną, do której będzie wracać się przez lata, nawet gdy pozostawione spojrzenie doszczętnie wyblaknie. Ci, którym zawdzięcza się choć jeden wers, są pomimo. Trzeba tylko iść dalej. Po inne spojrzenia. Po inne chwile. Po nowy początek. By nie zatracić w sobie chęci do czegoś, dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
— niektórzy są na chwilę
in-flagranti
Możesz próbować robić wszystko żeby nie tęsknić. Spróbujesz uciekać między ludzi lub zajmować swoją głowę różnymi rzeczami. Możesz powtarzać sobie, że będzie dobrze i jakoś sobie z tym poradzisz. Ale w głębi duszy wiesz, że to zwykłe pieprzenie. Wcale kurwa nie będzie dobrze... bo gdy przyjdzie wieczór, gdy mrok spowije niebo za oknem, a Ty zostaniesz sam na sam ze swoją tęsknotą i myślami to nie dasz rady już dalej uciekać. Będziesz czuć mocniej, tęsknić bardziej i usychać z braku kogoś na kim tak bardzo Ci zależy...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova vianiewidkaa niewidkaa

October 19 2017

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
in-flagranti
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah

October 18 2017

in-flagranti
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera

October 15 2017

in-flagranti
2789 d621

July 03 2017

in-flagranti
0199 8c39 500
in-flagranti
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
in-flagranti
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

July 02 2017

in-flagranti
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa

July 01 2017

in-flagranti
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

June 20 2017

in-flagranti
9404 b492
Reposted fromamatore amatore vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl