Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

in-flagranti
Porobiłem rozmaite znajomości, towarzystwa jednak nie znalazłem do tej pory.
— Cierpienia młodega Wertera, Goethe
Reposted fromSapereAude SapereAude viamisspandora misspandora
in-flagranti
in-flagranti
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
in-flagranti
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
Reposted frommissbrodka missbrodka viaszydera szydera
in-flagranti
7542 34f5
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera
3909 b48f
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaszydera szydera

October 20 2017

in-flagranti
in-flagranti
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
in-flagranti
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
in-flagranti

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
in-flagranti
7349 def8 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
in-flagranti
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
in-flagranti
Niektórzy po prostu są na chwilę. Może i najważniejszą w życiu. Może tą jedyną, do której będzie wracać się przez lata, nawet gdy pozostawione spojrzenie doszczętnie wyblaknie. Ci, którym zawdzięcza się choć jeden wers, są pomimo. Trzeba tylko iść dalej. Po inne spojrzenia. Po inne chwile. Po nowy początek. By nie zatracić w sobie chęci do czegoś, dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
— niektórzy są na chwilę
in-flagranti
Możesz próbować robić wszystko żeby nie tęsknić. Spróbujesz uciekać między ludzi lub zajmować swoją głowę różnymi rzeczami. Możesz powtarzać sobie, że będzie dobrze i jakoś sobie z tym poradzisz. Ale w głębi duszy wiesz, że to zwykłe pieprzenie. Wcale kurwa nie będzie dobrze... bo gdy przyjdzie wieczór, gdy mrok spowije niebo za oknem, a Ty zostaniesz sam na sam ze swoją tęsknotą i myślami to nie dasz rady już dalej uciekać. Będziesz czuć mocniej, tęsknić bardziej i usychać z braku kogoś na kim tak bardzo Ci zależy...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova vianiewidkaa niewidkaa

October 19 2017

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
in-flagranti
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah

October 18 2017

in-flagranti
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera

October 15 2017

in-flagranti
2789 d621
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl